Een gezonde mond. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Zeker niet voor doelgroepen die meer nood hebben aan ondersteuning hierbij, met name jongeren, ouderen, personen in kansarmoede en personen met een beperking. In Vlaanderen en Brussel zet het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond) haar schouders sinds 2017 onder verscheidene initiatieven rond preventieve mondzorg.

 

Mondhygiënisten, paramedische zorgprofessionals die doorgedreven zijn opgeleid in het preventieve luik van de mondverzorging, zijn van  grote waarde in alle initiatieven die genomen worden voor deze doelgroepen. Lees zeker eens op de website van Gezonde Mond over de lopende projecten en vacatures.
BBM, de Belgische beroepsvereniging voor mondhygiënisten, vindt in al deze initiatieven een grote opportuniteit om haar missie na te streven, meer bepaald het ‘op maatschappelijk gebied bijdragen aan de algemene gezondheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen binnen de Belgische samenleving’.
Zo zal er al een samenwerking komen met het consortium om de mondkoffer te updaten naar een ‘basiskoffer’ met meer specifieke modules per doelgroep.

Weer een stapje richting meer preventieve en betere mondzorg bij de Belgische bevolking waarin ook de mondhygiënist een belangrijke rol speelt in laagdrempelige toegang tot mondzorg voor kwetsbare groepen!

 

 

Lees meer