In 2022 nam BBM de jaarlijkse mondhygiënistenbevraging af. 85 Belgische mondhygiënisten legden de volledige vragenlijst af. BBM gebruikt deze resultaten op beleidsniveau om de mondhygiënisten optimaal en onderbouwd te vertegenwoordigen. We willen iedereen die deelnam bedanken. Benieuwd naar de resultaten? Ontdek ze hier.

 

Lees meer