FAQ’s

 

1. Loonbarema

Momenteel is er geen barema voor mondhygiënisten, maar wij adviseren om te gaan kijken naar de barema’s van een verpleegkundige (gelijkwaardige bachelor). Alsook om te bekijken welke extralegale voorwaarden (km vergoeding, telefoon, maaltijdcheques,…) in het loonpakket zitten. Gemiddeld genomen is het startloon van een verpleegkundige (sinds 1/7/2021) 2718 euro bruto als starter, dit is dus zonder reeds eerder verworven anciënniteit. (bron – https://www.jobat.be/nl/art/het-startloon-van-een-verpleegkundige)

2. Waarom lid worden bij BBM

 • Student:
  • Maandelijkse digitale nieuwsbrief
  • Halfjaarlijks online tijdschrift ‘Blad voor de mond’
  • Voordelige deelname aan congressen, lezingen, etc
  • Up to date blijven van de ontwikkelingen zowel op lokaal niveau als op niveau van de overheid (RIZIV, nomenclatuur, etc)
  • Toegang tot voorbehouden ledenluik op website met folders, info voor patiënten, etc
  • Adviezen/informatie inwinnen omtrent het beroep en afstuderen
  • BBM is een aanspreekpunt bij problemen
 • Afgestudeerd mh:
  • Mogelijkheid tot goedkopere verzekeringen (hospitalisatie, beroepsaansprakelijkheid, etc) in samenwerking met Groep Blancquaert
  • Ondersteuning vanuit Acerta om stappen te zetten in het zelfstandige leven
  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Halfjaarlijks online tijdschrift ‘Blad voor de mond’
  • Up to date blijven van de ontwikkelingen zowel op lokaal niveau als op niveau van de overheid (RIZIV, nomenclatuur, etc)
  • Toegang tot voorbehouden ledenluik op website met folders, info voor patiënten, etc
  • Voordelige deelname aan congressen, lezingen, etc
  • Voorwaarden voor het behoud van de titel mondhygiënist
  • Adviezen rond salarissen en overige arbeidsvoorwaarden
  • BBM is een aanspreekpunt bij problemen
  • OHPT bijscholingen:https://www.oh2courses.eu/login/index.php
 • Sympathisant:
  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Halfjaarlijks online tijdschrift ‘Blad voor de mond’
  • Up to date blijven van de ontwikkelingen zowel op lokaal niveau als op niveau van de overheid (RIZIV, nomenclatuur, etc)
  • Toegang tot voorbehouden ledenluik op website met folders, info voor patiënten, etc
  • BBM is een aanspreekpunt bij problemen

3. Welke taken mogen wij als mondhygiënist uitvoeren

De mondhygiënist is een wettelijk erkend beroep in België. Alle taken die opgenomen zijn in het KB 58 van 30 maart 2018 mogen uitgevoerd worden. Afhankelijk van welke taak is er toezicht of een voorschrift nodig van een tandarts of specialist. We verwijzen voor een gedetailleerd overzicht naar de schematische voorstelling van het KB (terug te vinden op ons ledenluik)

4. Zelfstandig vestigen VS zelfstandig statuut

Volgens de letter van de wet, kan men zich als zelfstandige mondhygiënist vestigen in een eigen praktijk. Echter raden wij dit ten stelligste af, daar er voor de meeste behandelingen toezicht of samenwerking met een tandarts nodig is, men dus weinig tot geen taken zal kunnen uitvoeren. Men kan wel binnen een organisatie als zelfstandige aan de slag. Dit zorgt oa voor een verhoogde autonomie.

Indien je hier meer informatie over wenst kan je vrijblijvend contact opnemen met onze partner acerta. Als lid van BBM kan je gratis advies inwinnen in een lokaal kantoor. Meer info op ikwilstarten.be

5. Kan ik als buitenlandse mondhygiënist(e) aan de slag in België

Om in België het beroep van mondhygiënist uit te oefenen, dien je te beschikken over een werkvisum. Om dit te bekomen dien je een erkenning aan te vragen bij de erkenningscommissie. De juiste stappen voor het plaatsen van een aanvraag vind je hier (https://www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-voor-een-buitenlands-diploma).

Nadat jeeen erkenning hebtgekregen, stuurt FOD Volksgezondheid jouautomatisch een visum.

Een erkenning dient aangevraagd te worden zowel voor permanente als tijdelijke uitoefening.

6. Kan ik met mijn Belgisch diploma aan de slag in het buitenland

Je kan niet overal automatisch aan de slag als mondhygiënist. Voor meer informatie kan je best de beroepsvereniging van desbetreffend land contacteren. Zij zullen je met plezier de nodige informatie bezorgen.

Checken of het een erkend beroep is in het Europees land :

Regulated Profession Database (europa.eu)

Sites van de Europese landen met informatie over de aanvraagprocedure:

Regulated Profession Database (europa.eu)

7. Lidgeld en tarieven

Voor studenten bedraagt het lidgeld 25 euro per academiejaar (ongeacht wanneer je instapt)

Voor afgestudeerde mondhygiënisten bedraagt het jaarlijkse lidgeld 160 euro. Er wordt pro rata een factuur opgemaakt na afstuderen. (Per kwartaal 40 euro) waarbij het lidgeld als student in mindering wordt gebracht wanneer men onmiddellijk na afstuderen het lidmaatschap omschakelt van student naar volwaardig lid. Dit kan gebeuren door een mail te sturen naar inschrijvingen@bb-m.be

Bij betalingsproblemen kan je contact opnemen met onze penningmeester Anneleen Depoorter via mail op anneleen@bb-m.be

8. Ben ik verplicht om bijscholingen te volgen?

Zoals beschreven staat in het KB van de mondhygiënist, dient een erkend afgestudeerde mondhygiënist jaarlijks hun beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing te onderhouden en bij te werken, ten minste 15 uren per jaar, om een beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau te behouden. Momenteel dient een ieder de bijscholingsattesten bij te houden en voor te leggen bij mogelijke controle. De overheid werkt momenteel een platform uit om de attesten centraal te bewaren. Indien de 15 uren bijscholing niet behaald worden, kan men het werkvisum intrekken.

Voor radiologie en radioprotectie moet men 3 urenbijscholing volgen per 5 jaar.

Meer informatie omtrent de BBM-bijscholingen vind je via https://bb-m.be/evenementen/

9. Bij wie kan ik terecht voor volgende zaken:

10. Wat kan ik allemaal doen na het behalen van mijn diploma mondzorg?

In het werkveld kunnen we in verschillende plaatsen en instellingen tewerkgesteld worden, oa. privépraktijken, gespecialiseerde tandartspraktijken, MKA, CLB, wijkgezondheidscentra, woonzorgcentra, scholen,procesbegeleider bij gezonde mond,…

Met je diploma kan je ook aan de slag als lector binnen de opleiding mondzorg in België.

Er is ook de mogelijkheid om verder te studeren. Via onderwijskiezer.be vindt men de verschillende mogelijkheden.

Indien je zelf een andere richting bent uitgegaan met jouw diploma, horen wij dit graag.

11. Hoe word ik BBM vrijwilliger en wat kunnen mijn taken zijn?

Indien je graag voor of achter de schermen meewerkt binnen BBM, kan jecontact opnemen met het dagelijks bestuur via info@bb-m.be. We bekijken dan samen waar we jouw interesses en talenten optimaal kunnen inzetten.

12. Schijnzelfstandigheid

Criteria om niet onder schijnzelfstandigheid te vallen

 • De wil van de partijen zoals geformuleerd in hun overeenkomst. Beide partijen zijn vrij hun statuut te kiezen. Het statuut komt overeen met de echte werkomstandigheden en zijn niet in strijd met de wet.
 • De vrijheid om de werktijd te organiseren. Als zelfstandige kies je zelf wanneer je werkt en vakantie neemt. Een werknemer krijgt zijn werktijden opgelegd.
 • De vrijheid van organisatie van het werk. Wanneer je als zelfstandige werkt, kies je zelf welke opdrachten je aanneemt en afwijst.
 • De mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen Strikte controles op werkuren, zoals een prikklok of functioneringsgesprekken, horen niet thuis in het zelfstandige statuut.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op en wij helpen je graag verder.