Onlangs zat er een enquête in jullie mailbox waarmee we de huidige werksituatie van de Belgische mondhygiënisten in kaart brachten. Zo’n 20tal leden van BBM vulden deze enquête in, waarvoor hartelijk dank! Deze resultaten werden opgenomen in een vraagstelling aan de minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie. Het ondersteunt de bezorgdheden van de huidige situatie, hetgeen in de vorige nieuwsbrief werd aangehaald. We houden jullie op de hoogte van reactie. Bekijk hier enkele opvallende resultaten:

  • 65% van de Belgische mondhygiënisten werkt in loondienst, 25% op zelfstandige basis en de overige 10% in een combinatie van beide.
  • 30% werkt in een solopraktijk, 70% in een groepspraktijk.
  • Ongeveer 50% werkt samen met specialisaties zoals orthodontie en parodontologie.
  • Slechts 15% van de mondhygiënisten gaat in samenwerking met een tandarts preventief op bezoek bij kwetsbare doelgroepen.
  • Een uitgebreide poetsinstructie duurt gemiddeld 12,5 minuten. De mondhygiënist geeft deze gemiddeld 8 keer per dag.

 

 

Lees meer