Verzekeringen zijn in het leven geroepen om personen financieel te beschermen tegen risico’s. Ook als mondhygiënist is het belangrijk om even stil te staan bij de risico’s die verbonden zijn aan de uitoefening van je beroep.

Denk maar aan een zelfstandige mondhygiënist die langdurig ziek is en zo geen inkomen meer heeft. Hier kan een ‘gewaarborgd inkomen’ van pas komen. Wat als je lichamelijke, materiële of immateriële schade veroorzaakt? De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering zal je van kosten ontlasten.

Daarnaast bestaan er nog andere verzekeringen, bijvoorbeeld:
– Hospitalisatieverzekering       
– Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen  
– Rechtsbijstand          
– …

Het loont de moeite, ook wanneer je in loondienst werkt, om deze te bekijken (en te vergelijken!).

BBM-leden kunnen via groep Blancquaert verzekeringen afsluiten aan zeer voordelige tarieven. Indien je graag meer informatie hierover wenst, mail naar joyce@bb-m.be

Lees meer