Op 6 september had BBM een afspraak met het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.  Volgende punten zijn hieruit verduidelijkt:

Wat mag de mondhygiënist doen als gemachtigde voor dento-maxillofaciale röntgen?

– Alles wat valt onder eenvoudige dento-maxillofaciale röntgen. Dit betekent intra-orale röntgen, de panoramische opname (de ‘OPG’) en cephalometrische radiografie (de ‘tele’). 

– CBCT valt niet onder de eenvoudige dento-maxillofaciale röntgen en hiervoor is de mondhygiënist bijgevolg niet standaard gemachtigd. De mondhygiënist die CBCT wenst te kunnen nemen, moet een extra opleiding volgen met kennisproef net zoals dat ook voor tandartsen het geval is. Deze opleiding wordt onder andere aangeboden door KULeuven en UGent 

 

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?

– Mondhygiënisten hebben geen gebruikersvergunning nodig voor röntgen. Ter info: Een tandartspraktijk heeft een exploitatievergunning nodig van het FANC en elke individuele tandarts een gebruikersvergunning. 

– De tandarts moet kunnen aantonen dat de mondhygiënist in de praktijk gemachtigd is en in het bezit is van een geldig diploma. Een diploma dat in België is behaald volstaat. Geef dus best een kopie aan de verantwoordelijke van de exploitatie (praktijkeigenaar).

– In een periode van 5 jaar 
moet de mondhygiënist 3 uur bijscholing volgen in het domein van medische beeldvorming. Hou de aanwezigheidsattesten hiervan zelf zorgvuldig bij en bezorg eventueel ook een kopie aan de praktijk waar je werkt. BBM engageert zich om deze bijscholing regelmatig te voorzien. Bij tandheelkundigen valt deze bijscholing onder domein 3. Eventueel kan de mondhygiënist ook daarbij aansluiten.
 

 

Dosimetrie

 – Het dragen van een dosimeter is geen verplichting, niet voor de zelfstandige en ook niet voor de werknemer. Noch het FANC noch het medisch toezicht stellen hier een verplichting.

– Techni-Test en Controlatom die belast zijn met de fysische controle in de praktijk maken een risico-inschatting voor het personeel en geven advies hierrond. Grenswaarde is 1 mSv. Ter vergelijking: Een tandarts met normaal werkpatroon die de veiligheidsregels in acht neemt, gaat nooit over 1mSv.

Conclusie: Het dragen van een dosimeter wordt door Techni-Test en Controlatom vaak aangeraden maar is geen verplichting.

 

 

 

Lees meer