Op 20 en 21 september vond in Helsinki de jaarlijkse vergadering plaats van de European Dental Hygienist Federation, EDHF. We kregen er de kans om BBM en de Belgische mondhygiënist voor te stellen en om het lidmaatschap voor België aan te vragen. Ook Estland deed dit.

Na een stemming achter gesloten deuren werden we beiden toegelaten! Het werd een warm en hartelijk onthaal. Dit betekent dat BBM nu deel uitmaakt van een sterke Europese organisatie die mondhygiënisten vertegenwoordigt uit 23 landen.

We waren meteen getuige van de vele inspanningen die EDHF op Europees en wereldwijd niveau levert voor een goede preventie en een sterke positie van een kwalitatieve mondhygiënist. Zo wordt op dit moment onder andere gewerkt aan

  • het in kaart brengen van de verschillen in het competentieprofiel van de mondhygiënist in de verschillende Europese landen
  • een common education framework, dat een standaard wil bieden voor het vormgeven van de opleiding tot mondhygiënist (zowel op vlak van theorie, vaardigheden als competenties)
  • een kwalitatief online platform voor bijscholing, OHPT (Oral Health Professional Training platform)

We waren meteen getuige van de vele inspanningen die EDHF op Europees en wereldwijd niveau levert voor een goede preventie en een sterke positie van een kwalitatieve mondhygiënist. Zo wordt op dit moment onder andere gewerkt aan

  • het in kaart brengen van de verschillen in het competentieprofiel van de mondhygiënist in de verschillende Europese landen
  • een common education framework, dat een standaard wil bieden voor het vormgeven van de opleiding tot mondhygiënist (zowel op vlak van theorie, vaardigheden als competenties)
  • een kwalitatief online platform voor bijscholing, OHPT (Oral Health Professional Training platform)

Lees meer