Op 30/09/2019 kwam de erkenningscommissie voor mondhygiënisten voor het eerst samen. Hierin zetelen ook 3 bestuursleden van BBM.

Wat is een erkenningscommissie?

Ieder beroep beschikt over zijn eigen erkenningscommissie. Voor het beroep  ‘mondhygiënist’ werd er onlangs dan ook een bijhorende erkenningscommissie opgericht.

Een definitieve erkenning als mondhygiënist kan men via deze commissie verkrijgen wanneer men houder is van een diploma dat overeenstemt met een opleiding van hoger onderwijs van niveau 6 van het Europees kwalificatiekader (EKK), met minstens 180 ECTS studiepunten.

Het behouden van deze erkenning als mondhygiënist vereist een minimum van 15 uren bijscholing per jaar, dit om de beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau te kunnen behouden.

De erkenningscommissie is ook in het leven geroepen zodat mondhygiënisten die hun diploma in een ander land behaalden, maar toch werkzaam wensen te zijn in België, een aanvraag tot erkenning kunnen indienen. In samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid beantwoorden zij de aanvragen van deze zorgbeoefenaars.

Na goedkeuring van de aanvraag tot erkenning mogen deze mondhygiënisten ook de beschermde titel van mondhygiënist in België gebruiken. De commissie kan ook vragen om bepaalde competenties bij te scholen. Dit wordt beslist tijdens de periodieke vergadering waarbij de ECTS fiches van de aanvragende opleiding wordt vergeleken met de ECTS fiches van de Belgische opleiding en het Koninklijk Besluit van 28/03/2018.   

Bron: Informatiebrochure; Erkenningscommissie voor de paramedische beroepen; Agentschap Zorg & Gezondheid; Vlaamse Overheid.

Lees meer