BBM wil bijdragen aan het uittekenen en versterken van de positie van de mondhygiënist in het mondzorglandschap en bij uitbreiding in de gezondheidszorg.

Het is belangrijk dat op het beleidsniveau in Vlaanderen en België niet enkel óver de mondhygiënist gesproken wordt, maar ook mét de mondhygiënist. Een degelijke beroepsvereniging die de mondhygiënist vertegenwoordigt, die kan spreken vanuit eigen opleiding en ervaring van haar leden uit het werkveld, is uitstekend geplaatst om het gesprek aan te gaan en gezamenlijke standpunten over te brengen en te duiden. Dit is ook het geval met bijvoorbeeld tandverzekeringen.

Naast vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de mondhygiënist op beleidsniveau zal BBM nauwe banden proberen opbouwen en onderhouden met verwante beroepsverenigingen, zowel op nationaal als internationaal niveau. BBM is ervan overtuigd dat een goede samenwerking en communicatie met deze organisaties eveneens bijdraagt tot een goede en stevige positie van de mondhygiënist hier in België.

Net als andere zorgverleners moet de mondhygiënist zich jaarlijks blijven bijscholen. BBM is heel dankbaar voor alle initiatieven die door andere instanties hieromtrent genomen worden, maar wil hierin ook zelf verantwoordelijkheid nemen en zich actief inzetten voor nascholingen die specifiek gericht zijn naar mondhygiënisten en hun werksituatie.

Om al deze redenen is het belangrijk representatief te zijn als beroepsvereniging en wil BBM zo veel mogelijk mondhygiënisten verenigen.

Van harte welkom en alvast dank voor jullie steun…

 

Lees meer