Vanuit het FOD Volksgezondheid heeft BBM enkele verduidelijkingen verkregen rond de verplichte 15u navorming die men als mondhygiënist volgens het KB van 28/03/2018 dient te volgen. Enkele belangrijke hoofdpunten:  
  • Er wordt niet bepaald of deze 15 uur per academiejaar of per kalenderjaar moeten geteld worden, maar iemand die in juni afstudeert moet logischerwijs geen 15 uur volgen vóór het einde van het kalenderjaar
  •  
  • Als men verder studeert (na het voltooien van de bacheloropleiding mondzorg) dient men tijdens deze studie niet aan deze 15uur extra navorming te voldoen
  •  
  • Er zijn op heden geen vergoedingen voor mondhygiënisten voorzien voor het volgen van bijscholing
   

Lees meer