Iedereen die een economische activiteit uitoefent, geregeld en zelfstandig, hoofdzakelijk of aanvullend, met of zonder winstoogmerk, is belastingplichtig volgens de nadere omschrijving in het Btw-Wetboek artikel 4, §1.

Loontrekkenden, in arbeidsovereenkomst met een verantwoordelijke werkgever, worden hier automatisch van vrijgesteld.     

Diensten van een erkend en gereglementeerd paramedisch beroep kunnen op basis van artikel 44, §1, 3° worden vrijgesteld van btw. Dit is echter slechts beperkt tot diensten die in de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen zijn opgenomen. Gezien mondhygiënisten hier op heden geen toegang tot hebben, zijn de diensten van mondhygiënisten onderworpen aan 21% btw.    
 

Wel kan men de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingentoepassen (artikel 56bis Btw-Wetboek), indien de jaaromzet in het vorige kalenderjaar niet meer dan 25.000 euro bedraagt. BBM raadt dus alle zelfstandigen aan om deze vrijstellingsregel aan te vragen voor 2019 als 2020. Zo blijf je ook in 2020 in orde met deze regeling, als je omzet dus niet meer dan 25.000 euro geweest is in 2019.


Meer info kan je hier vinden.

 

Lees meer