Countdown to Kick-off !

Countdown to Kick-off !

Countdown to Kick-off ! We zijn zeer enthousiast te melden dat ons eerste congres op 16/11 volledig volzet is!  Momenteel is de BBM-werkgroep voor navorming de laatste loodjes aan het leggen in alle voorbereidingen. Wat een team! Het belooft een zeer boeiende dag te...
Erkenningscommissie Mondhygiënisten

Erkenningscommissie Mondhygiënisten

Op 30/09/2019 kwam de erkenningscommissie voor mondhygiënisten voor het eerst samen. Hierin zetelen ook 3 bestuursleden van BBM. Wat is een erkenningscommissie? Ieder beroep beschikt over zijn eigen erkenningscommissie. Voor het beroep  ‘mondhygiënist’ werd er onlangs...
De mondhygiënist in cijfers

De mondhygiënist in cijfers

Onlangs zat er een enquête in jullie mailbox waarmee we de huidige werksituatie van de Belgische mondhygiënisten in kaart brachten. Zo’n 20tal leden van BBM vulden deze enquête in, waarvoor hartelijk dank! Deze resultaten werden opgenomen in een vraagstelling aan de...
Lid van EDHF

Lid van EDHF

Op 20 en 21 september vond in Helsinki de jaarlijkse vergadering plaats van de European Dental Hygienist Federation, EDHF. We kregen er de kans om BBM en de Belgische mondhygiënist voor te stellen en om het lidmaatschap voor België aan te vragen. Ook Estland deed dit....
De mondhygiënist en röntgen: alle vragen beantwoord

De mondhygiënist en röntgen: alle vragen beantwoord

Op 6 september had BBM een afspraak met het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.  Volgende punten zijn hieruit verduidelijkt: Wat mag de mondhygiënist doen als gemachtigde voor dento-maxillofaciale röntgen?- Alles wat valt onder eenvoudige...
BTW? Wat is daarmee?

BTW? Wat is daarmee?

Iedereen die een economische activiteit uitoefent, geregeld en zelfstandig, hoofdzakelijk of aanvullend, met of zonder winstoogmerk, is belastingplichtig volgens de nadere omschrijving in het Btw-Wetboek artikel 4, §1. Loontrekkenden, in arbeidsovereenkomst met een...