Wat is het belang van een eigen beroepsvereniging?

Wat is het belang van een eigen beroepsvereniging?

BBM wil bijdragen aan het uittekenen en versterken van de positie van de mondhygiënist in het mondzorglandschap en bij uitbreiding in de gezondheidszorg. Het is belangrijk dat op het beleidsniveau in Vlaanderen en België niet enkel óver de mondhygiënist gesproken...
Wij stellen u BBM voor

Wij stellen u BBM voor

Graag stellen wij u hierbij even onszelf en de Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten voor, kortweg BBM. Deze is in volle oprichting door tien samenwerkende studenten Mondzorg van de Arteveldehogeschool te Gent en UC Leuven-Limburg. Het beroep van mondhygiënist...