Graag stellen wij u hierbij even onszelf en de Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten voor, kortweg BBM. Deze is in volle oprichting door tien samenwerkende studenten Mondzorg van de Arteveldehogeschool te Gent en UC Leuven-Limburg.

Het beroep van mondhygiënist is geheel nieuw in België en zal een grote verandering teweeg brengen in het mondzorglandschap. Daar waar men nu enkel bij de tandarts of tandarts-specialist terechtkan voor tand- en mondzorg, zal men in de toekomst voor preventieve zorgen en advies ook terechtkunnen bij de mondhygiënist. In 2019 zullen de eerste mondhygiënisten afstuderen en op de arbeidsmarkt terechtkomen. Wij zijn op dit moment nog één van de weinige landen in Europa waar dit beroep nog niet bestaat…

 

Wat zullen wij als mondhygiënisten doen en waar zullen wij zoal tewerkgesteld worden?

Wij zullen een extra hulpkracht worden in tandartspraktijken (of bij tandarts-specialisten) waar wij preventieve zorgtaken op ons zullen nemen, zowel zelfstandig als onder verantwoordelijkheid van de tandarts. Daarnaast zullen wij ook aan de slag kunnen in woonzorgcentra of instellingen voor mensen met een beperking om het personeel te helpen en adviseren bij de dagelijkse mondverzorging van hun bewoners. Ook voor heel specifiek advies omtrent mondverzorging zal men bij de mondhygiënist terechtkunnen, bijvoorbeeld bij jonge kinderen, patiënten tijdens een oncologische behandeling, …

Kortom, wij zullen op diverse plaatsen professionele en preventieve mondzorg bieden.

Waarom willen we een beroepsvereniging oprichten en waarvoor kunnen we uw steun gebruiken?

Wij willen de BBM oprichten om

  • de belangen van haar leden te ondersteunen en verdedigen
  • te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van gestructureerde interdisciplinaire zorg
  • onderlinge contacten te bevorderen, zowel nationaal als internationaal
  • bijscholingen te organiseren
  • de kwalitatieve beroepsuitoefening te bewaken en bevorderen zoals beschreven in het KB
  • een deontologische code te ontwikkelen
  • sociaal-economische belangen te bevorderen

 ” Het is onze grote wens om als onafhankelijke organisatie deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Wij geloven er alvast sterk in dat dit kan, afgaande op de bloeiende beroepsvereniging die mondhygiënisten in onze buurlanden hebben. Wij mogen op de steun rekenen van bijvoorbeeld de NVM van Nederland die reeds 50 jaar bestaat en ons wil bijstaan waar mogelijk.

Lees meer