De mondhygiënist en röntgen: alle vragen beantwoord

De mondhygiënist en röntgen: alle vragen beantwoord

Op 6 september had BBM een afspraak met het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.  Volgende punten zijn hieruit verduidelijkt: Wat mag de mondhygiënist doen als gemachtigde voor dento-maxillofaciale röntgen?- Alles wat valt onder eenvoudige...
BTW? Wat is daarmee?

BTW? Wat is daarmee?

Iedereen die een economische activiteit uitoefent, geregeld en zelfstandig, hoofdzakelijk of aanvullend, met of zonder winstoogmerk, is belastingplichtig volgens de nadere omschrijving in het Btw-Wetboek artikel 4, §1. Loontrekkenden, in arbeidsovereenkomst met een...
Visie op een zorg- en vergoedingsmodel

Visie op een zorg- en vergoedingsmodel

BBM heeft een uitgebreide visienota geschreven en uitgestuurd naar verscheidene beleidsmedewerkers. Zo is er vanuit de huidige bezorgheden een korte- en lange termijn visie op het vergoedingsmodel voor de mondhygiënisten voorgesteld. Bezorgdheden omtrent de...
Permanente navorming als mondhygiënist

Permanente navorming als mondhygiënist

Vanuit het FOD Volksgezondheid heeft BBM enkele verduidelijkingen verkregen rond de verplichte 15u navorming die men als mondhygiënist volgens het KB van 28/03/2018 dient te volgen. Enkele belangrijke hoofdpunten:   Er wordt niet bepaald of deze 15 uur per...
Verzekering: iets voor mij?

Verzekering: iets voor mij?

Verzekeringen zijn in het leven geroepen om personen financieel te beschermen tegen risico’s. Ook als mondhygiënist is het belangrijk om even stil te staan bij de risico’s die verbonden zijn aan de uitoefening van je beroep. Denk maar aan een zelfstandige...